Sezione speciale dedicata al CD CUNZERTOS

IN COSTRUZIONE - UNDER CONSTRUCTION

 

Testi dei canti

1)      Oche ‘e notte

2)      Ballu seriu

3)      Andira

4)      Anghelos Cantate/Grobbes de s’Annossata

5)      Oche ‘e notte

6)      Ballu lestru

7)      Iscravamentu

8)      Ballu Dillu

9)      Grobbes de su Nenneddu

10)   Muttos

11)   Su Nenneddu

12)   Deus ti salvet Maria

13)   Ballu Seriu

14)   Grobbes de s’Annossata

15)   Ballu lestru

16)   Muttos